Tuesday, October 26, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;गवळण ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

पाणवठ्यावर आली गवळण 
नाही किशन मुरारी , 
आज हरी ना छेडाया  मज
जाऊ  कशी माघारी ........!
.
........................कशास रुसला कान्हा मजवर
........................घडला काहि  गुन्हा ?
........................नको छळू रे  नंदकिशोरा ,
........................दर्शन दे रे पुन्हा ,
.
भरून घागर निघते बाई ,
काविल मजवर  माय  ,
श्रीमुख पाहेविना परंतु
निघू  न पाही  पाय......!
.
........................आज कसा ना कान्हा माझी
........................भरली घागर फोडी ,
........................कुणास ठावे असेल हि पण ,
........................श्रीरंगाची खोडी ....!
.
करुण अवस्था करून माझी ,
दडून गम्मत पाही ,
आज उमगले तुझ्याविना  
शृंगारा किंमत नाही ..............!

 ;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;

2 comments: