Sunday, February 27, 2011

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; प्रश्न ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

तुझा तेवढा एकच प्रश्न आठवतोय आता ,
'कुठला एवढा विचार करतोस असा येता जाता ? '
.
'माझ्यासोबत असतानाही तुझ्यातच असतोस , 
मी काही बोलले कि तेवढ्यापुरता हसतोस ,
अचानकच थांबतोस छान गाता गाता ,
कुठला एवढा विचार करतोस असा येता जाता ? '
.
तुझा असला प्रश्न सारया आभाळभर दाटलेला   ,
उत्तराचा भार माझ्या काळजावर साचलेला .
.
खरं सांगू , हे कोड मलाच सुटत  नाही
मनात गणित चालूच राहतं  उत्तर मिळत नाही
काळ अलगद निघून जातो तुझ्यासोबत माझा  
मनात मात्र वाढत जातो शब्दांचा बोझा
मागे ठेवून प्रश्न सारे उठून निघून जातेस
बघता बघता सहजपणे गर्दीत विरून जातेस .

लक्षात येतं बोललो  नाही काहीच जाता जाता
तुझा तेवढा एकच प्रश्न आठवतोय आता  .....!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Thursday, February 3, 2011

;;;;;;;;;;;;;;; कुठून कविता देऊ ? ;;;;;;;;;;;;;;;;

सौंदर्याचा माज म्हणू कि म्हणू हिची शिरजोरी ,
आता कविता भाळत नाही मम चातुर्यावारी .


गंज चढे या बुद्धीला कि हृदय निकामे झाले ,
कसे चार शब्दांना माझे पान पोरके झाले ?


पाठ फिरविली शब्दांनी तरी मन त्यामागून फिरते ,
कुशीत माझ्या वही कवितेची अश्रू ढाळीत शिरते...!


प्रसन्न होईल कशी देवता कसे तिला समजावू ,
कोरी पाने रुसतील, त्यांना कुठून कविता देऊ ..?


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;