Tuesday, October 26, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;गवळण ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

पाणवठ्यावर आली गवळण 
नाही किशन मुरारी , 
आज हरी ना छेडाया  मज
जाऊ  कशी माघारी ........!
.
........................कशास रुसला कान्हा मजवर
........................घडला काहि  गुन्हा ?
........................नको छळू रे  नंदकिशोरा ,
........................दर्शन दे रे पुन्हा ,
.
भरून घागर निघते बाई ,
काविल मजवर  माय  ,
श्रीमुख पाहेविना परंतु
निघू  न पाही  पाय......!
.
........................आज कसा ना कान्हा माझी
........................भरली घागर फोडी ,
........................कुणास ठावे असेल हि पण ,
........................श्रीरंगाची खोडी ....!
.
करुण अवस्था करून माझी ,
दडून गम्मत पाही ,
आज उमगले तुझ्याविना  
शृंगारा किंमत नाही ..............!

 ;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;

Monday, October 18, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; पाऊस ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

रिते आभाळ घागर 
करू  पाहतो पाऊस ,
ये ना भीज माझ्यासवे 
नको एकटी जाऊस.
.
............... सांजवेळ तुझी माझी 
............... भिजू देत पावसात  
............... आता तुझे माझे गीत 
............... पोचू देत आभाळात 
.
साऱ्या साऱ्या भिजवावे 
हीच पावसाची रीत 
क्षणभर तो हि थांबे
तुझे ऐकण्यास गीत 
.
............... देहभान विसरून 
............... दे गं पावसाला गाणे 
............... वेडा विसरून आला 
............... त्याचे ढगात रहाणे  
.
का गं बिचाऱ्या छळशी 
त्याला आवरेना रडू 
ओल्या ओल्या पावसाला 
नको सुका सुका धाडू 
.
............... सखे जाऊ नको अशी 
............... बघ आभाळ सुकेल 
............... ' तू ' हि नाही ' तो' हि नाही 
............... कशी कविता सुचेल ?

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Monday, October 4, 2010

;;;;;;;;;;;;;;; पहाट ;;;;;;;;;;;;;;;

या केशरी उन्हातून
जागु नको अशी ,
स्मरूनी पुन्हा निशा ती 
लाजू नको  अशी !
.
....................हळुवार  पापण्यांच्या
....................मी पास पास जावे ,
....................अन ओंठ टेकताना
....................हासू  नको अशी !
.
अलवार या मिठीतून
देहास सोडताना ,
निद्रेस गोड माझ्या
मोडू  नको अशी !
.
....................केसांत का  तुझ्या मी
....................सहजीच गुंफलो , 
....................माझेच गूढ मजला
....................सांगू नको अशी !
.
देही तुझ्या बिलगल्या
रात्रीस पाकळ्या ,
झटकून त्या  फुलांना
रुसवू  नको अशी !
.

;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;