Monday, August 20, 2012

;;;;;;;;;; औरच आहे .....! ;;;;;;;;;;


हीच शिकावी म्हणतो आता थोडी थोडी ,
तव नयनांची भाषा काही औरच आहे .....!

अमावसेची रात्रहि इतुकी गर्द नसावी,
पापण्यांवरी धार काजळी औरच आहे .....!  

इतका नव्हता कुणी कोरला इंद्रधनुही,
तव भुवयांची नाजूक नक्षी औरच आहे ....!

ब्रम्हांडीही नसेल कोठे तारा ऐसा
चंद्रकोर ती तुझ्या कपाळी औरच आहे ....!

इतके काही सोपे नव्हते तुझे भेटणे ,
बलवत्तर हे नशीब काही औरच आहे .....!

;;;;;;;;;;; अतुल राणे  ;;;;;;;;;;;

Tuesday, July 24, 2012

;;;;;;;;; का उगा देतोस खोट्या तारखांवर तारखा ? ;;;;;;;;;;;

तोड आता पाश सारे , बरस वेड्यासारखा ,
का उगा देतोस खोट्या तारखांवर तारखा ?

बरस ऐसा कि आता मज चिंब होऊन जाऊदे ,
अन तिचे पाण्यातले प्रतिबिंब होऊन जाऊदे ,
मज किती करशील आता त्या क्षणांना पारखा ?
का उगा देतोस खोट्या तारखांवर तारखा ?

सोड माझे बघ तिथे पाण्याविना कोणी मरे ,
बघ तयांच्या काळजालाही आता पडती चरे ,
विश्वास ज्यांनी टाकला पाठीत त्यांच्या वार का ?
का उगा देतोस खोट्या तारखांवर तारखा ?

;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;

Monday, June 18, 2012

;;;;;;;;;;;;; उधारी ;;;;;;;;;;;;;;
बैलास ना शिकविता परतून शिंग मारी ,
त्याने जणू शिकविली तुज बुडविण्या उधारी .

तव बोल ते फुकाचे देतो उद्याची देतो ,
तव न उद्या उजाडे, कळली तुझी हुशारी .

ना ऐकले जनांचे विश्वास टाकला मी ,
केलेस तोंड काळे, ना परतला माघारी .

मज पाहताच आता दुरुनी पळून जाशी,
पण रेकीशी कशाला ? ' भेटूच सोमवारी ' ...!

तुज शोधणे हि आता पुरते अशक्य झाले ,
वाटे तुलाही द्यावी पदवी आता ' फरारी' .


;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;Monday, June 11, 2012

;;;;;;;;;;; तुझ्या त्या क्षणांना ... ;;;;;;;;;;तुझ्या त्या क्षणांना पुन्हा पावसाने नभातून आणून सांडायचे ,
हि तू कि तुझ्या आठवांचा सडा हा, पुन्हा मी मनाशीच भांडायचे ,
कुठे या सरींपासुनी दूर नेऊन आजन्म देहास कोंडायचे ,
तिथेही तुझ्या आठवांच्या विजांनी निनादून थैमान मांडायचे .....!


;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;Monday, May 28, 2012

;;;;;;;;;;; रामायण ;;;;;;;;;;;कोई ना बच पाया इससे राजा हो या रंक,
समय समय पर समय दिखाये कालजहर का डंख 
  
एक ये हे श्रीराम जिसे जग माने हे भगवान ,
जिसने सारा जग जिता और पाया हर सन्मान,
पर खुद्कीहि मा ने ऐसे बेटे को ठुकराया,
सौतेले बेटेने फिरभी अपना धर्म निभाया ,
वचन पिता का पाला लेकीन काटे खुद्के पंख  
समय समय पर समय दिखाये कालजहर का डंख. 

समय का पहिया फिरा यु ऐसे, लागे कोई भास,
भाई को सिंहासन सोपा, खुद भोगे वनवास,
वन वन भटका फिरभी इनको हर्ष कहा मिल पाया,
शूर्पणखा का बदला लेने देखो रावण आया ,
मा सीता का हरन किया और फुंका रण का शंख,
समय समय पर समय दिखाये कालजहर का डंख.

सागर पर सेतू बनवाया बिना नाव पतवार,  
लेकर वानरसेना देखो राम चले उस पार,
रावण का वध करने आये ये लंका कि ओर, 
एक पति का धर्म निभाने युद्ध किया घनघोर,  
 हर पाप का अंत बुरा हि होना है निस्शंक,
समय समय पर समय दिखाये कालजहर का डंख.

रामचंद्रजी जिते करके रावण का संहार,
लेकीन फिर पड्नीहि थी वो कालचक्र कि वार,
मर्यादापुरशोत्तम को थी प्रजाजनो कि आन, 
अग्नी मे जाकर सीता को करना पडा प्रमाण, 
तुटे एक परिवार के ये उलटी गिनती के अंक, 
समय समय पर समय दिखाये कालजहर का डंख.

अश्वमेध से आज उठा प्रश्नो का मायाजाल, 
एक धोबी कि शंका से जो बिछड चुका परिवार,
ऐसे बिखरे तुकडो का अब मिलन कराये कोई, 
विरहा में जलते राम यहा, वन में गर्भित वैदेही,
ना जाने अब काल दिखाये कौन कौन से रंग,
समय समय पर समय दिखाये कालजहर का डंख. 

;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;

;;;;;;;; माझ्यातला वेडा पुन्हा... ;;;;;;;;माझ्यातला वेडा पुन्हा परतून केव्हा यायचा ,
अन तिच्यातील गोडवा कवितेत केव्हा यायचा...!

मी तिच्यासाठीच आहे लाविली फुलबाग हि ,
पण तिला फुलवायला पाऊस केव्हा यायचा...!

पेटलो आता असा ना पेटलो इतुका कधी ,
विझविण्या आतुर तो 'मल्हार' केव्हा यायचा...!

हट्ट मी पुरवायला शब्दांस आणून बांधले ,
पण तयांना काळजातील अर्थ केव्हा यायचा ..!

माझ्याच गर्वाच्या नभातील तळपणारा सूर्य मी,
पण तयाला झाकणारा चंद्र केव्हा यायचा ....!

         ;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;

Monday, January 30, 2012

;;;;;;;;;;;;;; कशी सुचावी सुंदर कविता ;;;;;;;;;;;;;;;;
अश्या एकट्या कातरवेळी नको नको ते उधाण येते ,
मनात माझ्या प्रसुतवेदना, तरी कवितेचे मुल न होते ,

कल्पनेतले अश्व दौडती, शब्द घेउनी डोंगर रचती , 
दौड तयांची कुठवर चाले? शब्द हे माझे जागा भुलती. 

कशी सुचावी सुंदर कविता, रित्या मनातील रिता खजिना,
शब्द सांगतील घाव मनीचे, कुठवर सांगू हाच बहाणा.

कुणास हसवील, कुणास ठेवील मुके,न्याहाळीत शब्द जरी
त्या कवितेची वाट पाहतो, इथे थांबतो अधांतरी ...!;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;