Tuesday, September 28, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; नास्तिक ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

देव म्हणजे काय ग ,व्याख्या तरी सांग ,
पाप काय पुण्य काय ,फरक तरी सांग ,
.
देवळात आलो नाही म्हणून उगीच आपली रुसतेस ,
पण रुसलीस कि आभाळातल  भिरभिर पाखरू दिसतेस ,
इतक मोठं  आभाळ तुला कुणी दिलं सांग !
पाप काय पुण्य काय ,फरक तरी सांग !
.
अशी कशी तू आज मला 'नास्तिक ' म्हणू शकलीस ?
नास्तिकाला देवच नसतो हे कुठे शिकलीस ?
अगं तुमचा देव माझ्यासाठी देवळाबाहेर येतो ,
तुझ्यावरच्या कवितेसाठी शब्द देवून जातो ,
तू तिथे रिकाम्या  गाभार्यात असतेस उभी ,
तुझी होते फसगत ,तुला कळतंच नाही कधी ,
गाभारयात त्याला परत धाडून मी फेडतो तुझे पांग ,
पाप काय पुण्य काय फरक तरी सांग !
.
देवळाबाहेर उभा असतो चपला तुझ्या दिसतात ,
माझ्यापेक्षा काट्यानपासून  त्याच तुला जपतात ,
तरी त्यांना तुझ्यासोबत देवळात थारा नाही ,
कधी कधी मग खरच वाटतं ,मलाही किंमत नाही !
इतकं झिजून का ग त्यांची देवळाबाहेर रांग ?
पाप काय पुण्य काय फरक तरी सांग ,
.
देव म्हणजे काय ग व्याख्या तरी सांग !
पाप काय पुण्य काय फरक तरी सांग !
.
;;;;;;;;;;;;;;;;अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;august 09

Thursday, September 16, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;; मी प्रौढ जाहलो ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

मी प्रौढ जाहलो अन,मज लागले कळाया,
तारुण्य काय आहे, फुलती कशा कळ्या या ,
ना रोखले कधी मी निर्लज्ज वासनांना ,
मी कोचले नखांनी कित्येकशा फुलांना !


मी कैक पाहिलेल्या सौन्दर्यवान नाऱ्या,
अन वाटले असेही व्हाव्यात सर्व भार्या ,
ती देहवासनाही आता जळून गेली ,
माझीच बाळ कन्या जेव्हा तरुण झाली !


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;; लढते मनात इच्छा ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

लढते मनात इच्छा माझ्याच काळजाशी,
परतून काय केव्हा येशील बाहुपाशी !
एकांत साठलेली हि रात्रही सरेना
निजाताच हाय टोचे त्या चांदण्या उशाशी !


..............अतुल राणे .............

;;;;;;;;;;; सावलीच झाड :::::::

त्या झाडाच्या सावलीत मज सुचेल सुंदर गाणे ,
विशाल झाडापरी देखणे रूप तयाचे व्हावे,
त्या गाण्याला फुटतील जेव्हा फांद्या विश्वरुपाच्या ,
त्याही देतील कुणा सावल्या नवीन निर्माणाच्या .

........................ज्या झाडाने दिली आजवर गाण्याला रसवंती
........................ज्या झाडाने तुच्छ वदवली हव्यासावर प्रीती
........................सावलीत त्या बसून तेथे गाईन गीत तयाचे ,
........................झुलतील अधरावरती माझ्या शामल सुंदर गीते .

नको नको ते जुनाट वेडे घरटे फक्त व्यथेचे
मुक्या कविता जाणून घेतील सावल्यातले देणे
स्वप्नीच्या त्या झाडाखाली देह ठेवतो आहे ,
या झाडाच्या सावलीत मी कविता रचतो आहे ,

::::::::::::::::::::अतुल राणे :::::::::::::::::::

;;;;;;;;;;;;;;;;तुजवर कविता;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

शब्द शब्द जमुनी पानावर तुजवर कविता व्हावी
अर्ध्या ओल्या शब्दांमधुनी तू सामोरी यावी .


.............कितीक ओले शब्द तरंगे मनावरी हळवेसे
.............तुज कवितेला तूच टिपावे शब्द तुला साजेसे.


सहजगत्या उमटू दे ओळि कशास मग हा त्रागा ,
तूच रचावी तुजवर कविता मी तर केवळ धागा .


.............हि बघ झाली तुजवर कविता तुझ्या दिल्या शब्दांची
.............तुझे तळाचे नाव खोडूनी मीच मिरवितो माझी .


;;;;;;;;;;;;;;;;अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;

Friday, September 10, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;मी प्रेमदिवाना ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

मग भाषा कसली कुठून आली जात ,
प्रेमात आमुच्या तिचे नि माझे हात ,
त्या हातांवरच्या रेषा चाळीत बसतो ,
मी प्रेमदिवाना प्रेम वाजवीत फिरतो .

................डोळ्यात तिच्या त्या गंगेइतुकी खोली
................मज भेटाया अश्रूंची लावीत बोली
................त्या जलाशयावर जीव अर्पूनी देतो
................मी प्रेमदिवाना प्रेम वाजवीत फिरतो .

बेधुंद मनाचे स्वप्न ओंझळीत येते
ते पूर्ण कराया प्राण पणी लागते 
पण नयन  हळूच फाटक्या खिशाकडे वळतो
मग प्रेमदिवाना प्रेम वाजवीत फिरतो .

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;