Wednesday, January 19, 2011

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; नास्तिक ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

तुझं अस्तित्व नाकारताना....
खरंतर,
मला सिद्ध करायचं असतं ,
माझ्यातल्या
नास्तिकत्वाच अस्तित्व .
.
.
.
पण तरीही माझ्यासाठी नसलेल्या ........
तुझे आभार ,
तुझ्यामुळेच नास्तिक या शब्दाला अर्थ आहे .......!


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;