Thursday, December 23, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;;; माचिस ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

कैसे मैं सर उसके मारू येह दोष ,
माचिस की डिबिया में रहेती जो रोज ,
नन्ही सी तीली लगाये न आग ,
वो थी जिसके हाथो में उसका येह दोष l
.
उजाला किया जिसने घर था वो मेरा ,
जला सबसे पहेले वो बिस्तर था मेरा ,
न सोचा था उसने जलाने  से पहेले ,
मेरी बच्ची थी ओढ़े सपने सुँनहेरे l
.
तखिये के निचे जो गीता थी पूरी ,
जली वो भी बिन मेरे आधी अधूरी ,
उसी का वचन कोई मरता न मारे ,
 हुवा फिर खड़ा मैं उसी के सहारे l


;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Friday, December 17, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; परीस ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

परीस शोधण्या निघे बापुडा , लोखंडाची माळ गळी ,
जो तो धोंडा घासत सुटला ,माळ होईना सोनसळी ,
दिवस बुडाले, मास लोटले, मानत नव्हता हार ,
अशात गेली वर्षे , झाला प्रौढपणी बेजार .


शेवटच्या श्वासात आठवे दुर्लक्षित ती माला ,
हाय पाहतो काय ,जाहली कधी सोन्याची माला ,
हाती येवून असा कोणत्या रुपात निसटून गेला ,
ना ओळखले परीसाला , अन जन्म फुकाचा झाला .


अशा कथेपरी आयुष्यातून परीस निसटून जाती ,
सुवर्णापरी सर्व सख्यांची करी कवड्यांतून गिनती ,
सांग लेकरा अशा कथेतून घेशील कसला बोध
आयुष्याचे सोने करतो असा परीस तू शोध .!


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; हे नारी ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

तुफान होऊन  दौडत ये तू ,
हो झाशीची राणी ,
डोंगर हि कापील चळचळा ,
सागर मागील पाणी .

...........तू खडगाची धार बनून  ये ,  
...........जगदंबा तलवार ,
...........जरी  मायेची उरात गंगा ,
...........पाठीवर संसार ..

नव्या युगाची नवी नार तू ,
जुनीच  ती वैदेही ,
तूच द्यावी का अग्निपरीक्षा ,
पतिव्रता  जर देही ...(?)

...........भ्रष्ट जाहली सर्व मर्कटे ,
...........लंका जाळील कोण ?
...........नायक हि सामील रावणा ,
...........तुजला तारील  कोण ?

कलियुगाची देत कारणे ,
घेती ना अवतार ,
असे देवपण काय कारणे
होती  तुज आधार ..?

...........स्मरण असू दे जिजाउचे त्या ,
...........जिने घडविला शिवा ,
...........कशास तुज मग भिक्षेमधला
...........तेहतीस टक्के हवा ..?

 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;