Tuesday, July 24, 2012

;;;;;;;;; का उगा देतोस खोट्या तारखांवर तारखा ? ;;;;;;;;;;;

तोड आता पाश सारे , बरस वेड्यासारखा ,
का उगा देतोस खोट्या तारखांवर तारखा ?

बरस ऐसा कि आता मज चिंब होऊन जाऊदे ,
अन तिचे पाण्यातले प्रतिबिंब होऊन जाऊदे ,
मज किती करशील आता त्या क्षणांना पारखा ?
का उगा देतोस खोट्या तारखांवर तारखा ?

सोड माझे बघ तिथे पाण्याविना कोणी मरे ,
बघ तयांच्या काळजालाही आता पडती चरे ,
विश्वास ज्यांनी टाकला पाठीत त्यांच्या वार का ?
का उगा देतोस खोट्या तारखांवर तारखा ?

;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;

1 comment: