Sunday, July 3, 2011

;;;;;;;;;;;;;;आता येईल साजण;;;;;;;;;;;;आता येईल साजण
चंद्र प्रीतीचा घेउनी
संगे त्याच्या दूर देशी
तुला जाईल घेउनी .

.
अशी हिरमुसू नको
नको वेडावून जाऊ
सांज रेंगाळेल थोड़ी
नको उतावीळ होऊ .

.
अशी रागावू नकोस
वेळ झाला जरी फार
तुझ्यासाठीच साजन
झाला वाऱ्यावर स्वार

.
दिसभरचा थकवा
तुझा जाईल विरून ,
जेव्हा साजन घेईल
तुला मिठीत भरून .

.
;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;
.
आता येईल साजण चंद्र प्रीतीचा घेउनी या ओळी आधी कुठेतरी ऐकल्या होत्या ,
त्यावरून हे पुढचं सुचलंय .
ज्यांच्या या ओळी आहेत आहेत त्यांचे आभार ....!

No comments:

Post a Comment