Monday, May 9, 2011

;;;;;;;;;;;;;;;; चालली कोण हि सुंदर नार ;;;;;;;;;;;;;;;;;;


लटके लटके चाल चालुनी जीव आता घेणार ,
कसे कळावे नाव हिचे परी क्षणात हि जाणार ,
नयन कट्यारी आधीच त्यावर कातील काजळधार ,
वळूनही पाहत नाही  झाले कुणा कुणावर वार .
.
हिच्या  नयन पाशात गुंतण्या  मीन जाहले सारे ,
कुठे जराशी झलक  पाहण्या  फिरती  होऊन वारे , 
खळी गालची भासे कोणा जगण्याला  आधार,
वीर जगाचे असोत  कोणी इथेच होती ठार ... 
.
अशी सुंदरा जाता जाता पायाशी अडखळली ,
तिला धराया भोवतालची मुले पुढे सरपटली ,
कोण्या हाती कशी पडावी चपळ असे हि खार , 
सावरून मग स्वत स्वताला क्षणात होई पसार  .
.
ती गेली पण विरतच नाही हृदयावरची प्रतिमा,
त्या कर्त्याच्या कल्पनेस मग द्यावी वाटे उपमा,
घेई मग ती अनामिका मम कवितेचा आकार ,
कुणा ना ठावे  कुठे चालली कोण हि सुंदर नार .
.
  
चालली कोण हि सुंदर नार ......!
.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

5 comments:

 1. वीर जगाचे असोत कोणी इथेच होती ठार .. Wah......

  ReplyDelete
 2. ती गेली पण विरतच नाही हृदयावरची प्रतिमा,
  त्या कर्त्याच्या कल्पनेस मग द्यावी वाटे उपमा,

  kya baat atul........

  ReplyDelete
 3. apratim :-)
  wanted to save this poem. but copy-function seems disabled :-)

  ReplyDelete