Tuesday, July 5, 2011

;;;;;;;;;;;;;छळतील माणसे हि ;;;;;;;;;;;;;;;

 
 
न कुणा कळलीत न कळतील माणसे हि ,
अन अशीच वागुनी छळतील माणसे हि !
 
पाऊले दमतील अन रमतील जेव्हा 'हे' कुठे ,
वेग मी घेता जरा, जळतील माणसे हि !
 
'राम' चे गुणगान अन हनुमान यांचा सारथी,
सोडूनी पहा खुले ,चळतील  माणसे हि !
 
कोण जाईल यांसावे ती कासवे जिंकायला !
टाकुनी कधीही मला पळतील माणसे हि !
 
टाकुनी विश्वास हा निश्वास रे सोडू नका,
न कुणा फळलीत न फळतील माणसे हि !
 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 

2 comments: