Friday, September 10, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;मी प्रेमदिवाना ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

मग भाषा कसली कुठून आली जात ,
प्रेमात आमुच्या तिचे नि माझे हात ,
त्या हातांवरच्या रेषा चाळीत बसतो ,
मी प्रेमदिवाना प्रेम वाजवीत फिरतो .

................डोळ्यात तिच्या त्या गंगेइतुकी खोली
................मज भेटाया अश्रूंची लावीत बोली
................त्या जलाशयावर जीव अर्पूनी देतो
................मी प्रेमदिवाना प्रेम वाजवीत फिरतो .

बेधुंद मनाचे स्वप्न ओंझळीत येते
ते पूर्ण कराया प्राण पणी लागते 
पण नयन  हळूच फाटक्या खिशाकडे वळतो
मग प्रेमदिवाना प्रेम वाजवीत फिरतो .

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

No comments:

Post a Comment