Friday, December 17, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; हे नारी ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

तुफान होऊन  दौडत ये तू ,
हो झाशीची राणी ,
डोंगर हि कापील चळचळा ,
सागर मागील पाणी .

...........तू खडगाची धार बनून  ये ,  
...........जगदंबा तलवार ,
...........जरी  मायेची उरात गंगा ,
...........पाठीवर संसार ..

नव्या युगाची नवी नार तू ,
जुनीच  ती वैदेही ,
तूच द्यावी का अग्निपरीक्षा ,
पतिव्रता  जर देही ...(?)

...........भ्रष्ट जाहली सर्व मर्कटे ,
...........लंका जाळील कोण ?
...........नायक हि सामील रावणा ,
...........तुजला तारील  कोण ?

कलियुगाची देत कारणे ,
घेती ना अवतार ,
असे देवपण काय कारणे
होती  तुज आधार ..?

...........स्मरण असू दे जिजाउचे त्या ,
...........जिने घडविला शिवा ,
...........कशास तुज मग भिक्षेमधला
...........तेहतीस टक्के हवा ..?

 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

No comments:

Post a Comment